home - vereniging - VarenVaria
VarenVaria - Archief            
VarenVaria is het tijdschrift
van de Nederlandse Varenvereniging.

Het tijdschrift bevat verenigingsinformatie en
veel artikelen over varens. Van technische, wetenschappelijke informatie tot verslagen over excursies en varentuinen. Van tips over de verzorging van varens, ervaringen van ’eigen’ verenigingsleden met varens in huis en tuin, tot informatie over het kweken van varens uit
sporen.
VarenVaria verschijnt driemaal per jaar en wordt gratis toegezonden aan alle leden van de Nederlandse Varenvereniging.
Eerdere edities van VarenVaria kunt u vinden
in het VarenVaria archief

Redactie:
Maarten Japink, sinds 2006 lid van onze
vereniging, is opgeleid als bosbouwkundige en
is momenteel werkzaam bij ecologisch adviesbureau ’Bureau Waardenburg’ als GIS specialist en databasebeheerder.

Kopij VarenVaria:
Voor de aanlevering van kopij zie:

Informatieblad VarenVaria-auteurs


 

 

 

In principe worden alle bijdragen van leden van de Nederlandse Varenvereniging geaccepteerd.
De redactie is graag bereid om, in overleg met auteurs, zorg te dragen voor stijl en/of spelling.

Kopij, foto’s en/of illustraties op CD-Rom
sturen naar: Maarten Japink,
Vivaldistraat 22, 4102 CM Culemborg.